Konser Salonu Çankaya’nın yeni gelişen bölgesinde, konutların yoğun olduğu bir alanda yer alır. Doğu ve batısından yolgeçen parselin iki komşusu vardır: Okul ve park.
Yoğun konut yapılaşmasının olduğu bir alanda, ara bir parselde, arsanın beslendiği iki yol arasında 9.00 m.lik kot farkının olduğu bir durumda, konser salonu ve belediye hizmet birimleri olmak üzere iki ayrı programın çözümü sorunsalın ana başlıklarıdır.
Konser Salonu ve ofisler ayrı yapılar içinde tasarlanmış ve bu iki kütle arasında bir aralık oluşturulmuştur. Bu aralık ve arayüz gerek yaya hareketinin tanımlamada gerekse iki kütlenin iç mekan kurgusunda belirleyici olmuştur. 0.00 kotunda konser salonu ve ofis yapısı zeminle kütlesel olarak en az ilişkiyi kurmaya çalışır: Cam bir kutu içinde tasarlanan ve gerektiğinde açık alanla bütünleşebilen fuaye ve ofis yapısının giriş holü. Amaçlanan bu kotta okul, konser salonu ve parkın zeminde birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve bu platformun bir kültür ve rekreasyon alanı olarak adına yaraşır bir kent sahnesi olarak düzenlenmesidir. Bu alan açık sergilerin, sokak performanslarının yapıldığı, seyir amfilerinin, cafelerin yer aldığı, park peyzajının yer yer sıçrayarak gölgelediği bir etkinlik alanı, insanlar için bir buluşma noktasıdır.

Detaylı Proje için tıklayınız…