Çevre ve ihtiyaç programı verileri çerçevesinde tasarımın taşıdığı özellikler şunlardır;
Planlama alanı dış mekanlar ve yapılardan oluşan bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
İhtiyaç programı işlevsel ilişkiler gözetilerek, gruplanarak yapıya dönüştürülmüştür…. [devamı]