Kentsel gelişim projesi kapsamında ilk olarak birbirini etkileyen, destekleyen çeşitli işlev alanlarının yer aldığı mevcut kentsel örgü üzerinde tüm kenti birbiriyle entegre kılacak, içinde her türlü devinim ve ilişki için gerekli akışı yaratacak lineer bantlardan meydana gelen bir altlık oluşturulmuştur…. [devamı]