Haliç Kıyıları projemiz, İstanbul kent kimliğinin önemli bir parçası olan Haliç’in kent için ifade ettiği sosyal, kültürel ve ekonomik anlam ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, Fener – Eyüp (ikinci bölge) alt bölgesine ait problemlere getirilen çözüm önerilerinin tüm alana dair kazanımlar içermesi hedeflenmiştir. Bölgenin kültür, turizm ve rekreasyon alanı olarak sahip olduğu potansiyeller değerlendirilirken Haliç’in -topoğrafya, yapı, doku, peyzaj olarak- kent belleğindeki izleri ve bugünün beklentileri taze bir dille yorumlanmıştır. Bu projeyle hedeflenen, kentsel ölçekte alınan kararlar, nitelikli bir peyzaj tasarımı ve programla kıyısı ve etkileşim alanlarıyla Haliç’in fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kentle bütünleşmiş bir merkez, Haliçliler ve tüm İstanbullular için gece gündüz yaşayan bir yaşam mekanı olmasıdır…. [devamı]