İzmir Opera Binası projesi ‘Kent Sahnesi’, İzmir kültürünün –yaşantısının- kentsel bağlam içinde ve bir kültür yapısı özelinde yorumudur. Yapı inşa edileceği bölge için olduğu kadar tüm kent için de önemli bir kültürel merkez olma potansiyeli taşır…. [devamı]