Opera Binası İzmir silueti içinde, körfezde konumlandığı noktada bir landmark oluşturmaktadır. Zemin yapay bir topoğrafya ile yeniden kurgulanır.Tüm fonksiyonların tek bir kütle içinde yeraldığı yapı, bu peyzaj içinden ayrışarak yükselir…. [devamı]