Amaç, kentsel hafızanın var olan değerlerinin korunarak geride kalan izlerin yeni bir yorumla canlandırılması,
Nitelikli tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek yaşama kazandırılması,
Bu alana dâhil edilecek yeni kapalı ve açık mekânların mevcut parkla entegrasyonunun sağlanması ve tüm bunların akıp giden yaşamın dinamizmi içinde var edilebilmesiydi…. [devamı]