Hiç yazılmamış olanı okumak görünümlerin sunduğu bilmeceyi çözmekle başlar.Bir anlamda herşeyin bir dili vardır ve dil konuşur: Tarih üzerine, Kültür, ekoloji üzerine, geleceğe ilişkin düşünceler ve teknoloji üzerine…
Dilin konuşması gibi kent de bakmasını bilene anlatır kendini ve kentin dili belki de en çok peyzaj üzerine konuşur…. [devamı]