Yapı, Muğla kentsel gelişim aksı çevresinde yeralan konut blokları, park, stadyum, amfitiyatro, okul gibi mevcut yapıları birbirleriyle ilişkilendiren kentsel alle üzerinde yeralır. Konut blokları ve öneri spor yapılarıyla bu aksı vurgulayan dikdörtgen bir kutudur…. [devamı]