Yapı çevresel verilerin minimum olduğu bir yerde, içindeki tüm bina sistemlerinden bağımsız tasarlanmış geçirgen bir konstrüksiyonun tanımladığı alan içinde kendi var olma olasılıklarını oluşturur…. [devamı]