Bu proje, bir zamanlar festival alanı olarak da kullanılan alanın kamusal alan olarak yeniden yorumlanmasıdır. Proje üç temel adımda ifade edilmiştir.
Serbestçe akıp giden bir peyzaj; Kentsel Park, Üzerinde oluşturulan bir aks; Kentsel Aks, Negatif mekanda ve üst yapıda farklı fonksiyonların bir arada yorumlandığı program; Karma Kullanım…. [devamı]