Kentsel park konseptiyle yeniden yorumlanan alan sahip olduğu doğal değerleri korur ve geliştirirken, oluşturulan dinlence ve aktivite alanları ile kullanıcısı için çağdaş bir rekreasyon alanı olmayı hedeflemektedir…. [devamı]