Amaç, mevcut master plan kararlarına uygun,
Kentsel sürekliliği kent örgüsü ve peyzaj olarak kesintiye uğratmayan, siluete katkı koyarak onu tamamlayan bir kütlesel etki yaratılması ve kentin ruhunu yansıtan bir yaşantının konutlar ve ortak kullanım alanlarında kurgulanmasıdır…. [devamı]