Bu proje arazi topoğrafyasının yorumu ve alan içindeki yerleşkenin yakın çevresi ve kentle kurduğu görsel (manzara açılımları, gabariler) ve fiziksel (altyapı, ulaşım, mevcut doku ve peyzaj) ilişkiler üzerinden kurgulanmıştır…. [devamı]