İzmir Limanı ve Yakın Çevresi

İzmir Liman bölgesi kentsel dönüşümünün adımları: Mevcut kent örgüsü üstüne, coğrafyanin –doğal yapı ve iklimsel veriler – yorumlanarak , içinde her türlü devinim ve ilişki için gerekli akışı yaratmayı hedefleyen bir peyzaj altlık oluşturulması (structural network),

Yıl
Lokasyon
İzmir

Bu altlık üzerinde geçmişten bugüne kenti şekillendiren ve korunacak olan ögelerin –doku, yapı. peyzaj- diğerlerinden ayıklanarak belirlenmesi,

Kentsel dönüsümü tarifleyen ve kent bütünü ile entegrasyonu sağlayan kentsel aktivite  omurgalarının – kamusal alanlar (communal zone)- oluşturulması,

Kent boşluklarının, kapalı, açık alanlar –yapısal doku, peyzaj – şeklinde birbirini etkileyen ve destekleyen alanlar olarak öngörülen kentsel vizyona göre düzenlenmesi` dir.