Pega

Son yıllarda İstanbul’un Anadolu yakasında, devlet ve özel sektör yatırımlarına bağlı olarak konut ve iş merkezi ihtiyacı giderek yükselen bir ivmeyle artmaktadır.

Yıl
Lokasyon
İstanbul

Anadolu yakasının en önemli ulaşım akslarından biri olan E-5 Karayolu; şehirlerarası bir otoyol olarak planlanmasına rağmen, 1950’li yıllardan itibaren büyük sanayi kuruluşlarına ve aynı zamanda bunların iş gücü ihtiyacına paralel biçimde gelişen orta&düşük gelir gruplarına ait konut alanlarına ev sahipliği yapan bir kent içi “yol” haline gelmiştir.

 

1990’lı yıllardan itibaren hızlı bir değişim geçiren E-5 Karayolu ve çevresi; sanayi kuruluşlarının çekilmesi ve yakında hizmete girecek olan metro hattı ile artık sadece bir ulaşım aksı değil, Anadolu yakasının en önemli ticaret akslarından biri haline dönüşmektedir.

E-5 karayolunun Kartal –Soğanlık  bölgesi üzerinde inşa edilmesi planlanan Ege Yapı  PEGA kule Projesi de bölgeden çekilmiş bir sanayi kuruluşunun arazisi üzerinde planlanmıştır.

 

Bölgedeki diğer konut projelerinden farklı olarak karma kullanımlı olarak tasarlanan Pega kule Projesi; ticaret, ve konut fonksiyonlarını bünyesinde entegre ederek bu bölgede “kentsel yaşam alanı” oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Bu arazide kurgulanan yapılar, Çevresiyle yarışmayan, insan ölçeğindeki bazalar ile bu bazalar üzerinde dengeli biçimde yükselen katlı bloklardan oluşmaktadır. Değişik büyüklükte konut tiplerini birlikte sunan bu yapılar farklı gelir düzeyine sahip kullanıcıların bir arada yaşayabileceği bir kent parçası yaratacaktır.B  blok zemin katları yakın çevreye ve bünyesindeki konut bloğuna hizmet edecek ticaret kütlesini barındırmaktadır. Baza ticaret bloğu üzerinde 4 katlı konut kütlesi ve 31 katlı kule konut kütlesi 2. Kat sosyal alanla birbirine bağlanmaktadır. Arazi eğiminden yararlanılarak kule  çevresinde üst meydan ve alt meydan oluşturulmuştur, meydanlar arasında ki bağlantı peyzaj ile kurulmuş bu sayede yükselen blok etkisi kırılmaya çalışılmıştır.

 

İnşa edilecek yapıların birbirleriyle olan kitlesel ilişkileri, kentsel siluete etkileri ve yakın çevreyle olan ilişkileri ise detaylı bir çalışma ile kurgulanarak, bölgedeki diğer yapı adalarının gelişimine örnek teşkil edecek bir planlama ortaya konması hedeflenmiştir.