Batışehir

Batışehir, kuzeyinde Kuzey Ormanları, güneyinde TEM otoyolu bulunan, İstanbulun önemli merkezlerine ana ulaşım arterleri ile bağlanan stratejik bir konumdadır. Ulusal ve uluslar arası transfer noktalarına (İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Hafif Raylı Sistemi) yakınlığı sebebiyle, hizmet sektörünün konumlanması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Parsel büyüklüğü ve toplam inşaat alanı ile yaklaşık 15000 kişiye ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanıdır.


Bu proje, arazi topoğrafyasının yorumu ve alan içindeki yerleşkenin yakın çevresi ve kentle kurduğu görsel (manzara açılımları, gabariler) ve fiziksel (altyapı, ulaşım, mevcut doku ve peyzaj) ilişkiler üzerinden kurgulanmıştır. Oluşturulan model üzerinde yapıların yoğunlukları, yatayda ve düşeyde nasıl gelişeceklerinin kararları verilirken, özel ve kamusal alan tanımları yapılmıştır. Farklı zemin kotları arasındaki ilişkiler irdelenirken, araç ve yaya hareketinin organizasyonu ve peyzaj tasarımı önemli bir çalışma konusu olmuştur.

Yerleşkede yer alan konut, ofis, otel, eğitim ve ticaret fonksiyonlu yapılar ve bu yapıların kullanıcıları arasındaki etkileşimden, birliktelikten doğacak çok kültürlü, çok katmanlı yaşantının mimariye yansıması da, bu kozmopolit yapıyı vurgulayacak biçimde ele alınmıştır. Yapılaşma sınırları içerisinde keskin sınırlarla ayrışmayan bu fonksiyonlar, birbirleri içerisine akışkan müdahalelerle katılarak mikro ölçekteki yaşantıyı zenginleştirirken, proje bütününde ikonik bir etki yaratarak hem bulunduğu bölgede, hem İstanbul genelinde makro ölçekli bir işaret noktası oluşturacak niteliktedir.

Hızyoluna komşu güney sınırda, her iki yönde  derin bir peyzajla yoldan geriye çekilmiş bazanın üzerinde yükselen ticaret,ofis ve rezidans blokları dikkat çekicidir. Kuzeye gidildikçe mimari kendi avlusunu ve iç yaşantısını oluşturan konut bloklarına dönüşür. Konutlar ve alçak katlı ticaret blokları arasındaki sınır, kottan faydalanılarak elde edilen doğal bir sınırdır. Böylece kullanıcılar çevre fonksiyonlarla görsel iletişimleri kesilmeden tüm alan içerisinde kesintisiz bir yaşantı elde ederler.

Kesintisiz bir süreklilik içerisinde alana serilen, zengin yeşil ve su dokusundan oluşan peyzaj, mimarinin topografyaya yansımış izi gibidir. Zeminde, yapıların ara ve üst katlarında hatta yüksek yapılarda devam eder. Kullanıcılara hitap edecek her türlü rekreatif faaliyeti barındırır. Aynı zamanda bir doğal iklimlendirme unsurudur.

Zeminler arası ilişkiler kurgulanırken, elde edilen ara mekanlar sosyal etkinlik alanları ve otoparklar olarak kullanılır. Kotları birbirine bağlayan meydanlar, köprüler, sokaklar, geçitler, merdiven ve rampalar ölçeği insani boyuta getirirken, aynı zamanda insanlar için onları bir araya getiren karşılaşma mekanlarıdır.  

Sultangazi’nin gelişim alanları ile plansız oluşmuş mevcut yerleşkesinin arakesitinde yeralan yerleşke, bu anlamda tam bir mekansal eşiktir.

Bu bağlamda yerleşke, bulunduğu çevre için bir landmark olmanın yanı sıra, kent yaşantısına sosyo-kültürel, ekonomik ve mekansal katkılarıyla İstanbul’da bir örnek oluşturmayı amaçlamaktadır.

Hem farklı fonksiyon, hem de farklı m2 ler ve plan çözümlerinde tasarlanmış kullanım alanları konut ve ofis kullanıcıları için seçenekler ortaya koymaktadır.

Açık ve kapalı spor alanları, kafeler, çocuk oyun ve etkinlik alanları kullanıcılar için hem kent yaşantısının yoğun temposunda nefes alacakları birer kaçış, hem de bir araya gelecekleri buluşma mekanları olacaktır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Bağcılar
Proje ve İnşaat Yılı  : 2012 – 2017
Toplam İnşaat Alanı : 786.000 m²
Proje Türü  : Karma / Konut - Ofis - Alış Veriş
İşveren                                : Egeyapı
     
Ödül : European Property Awards 2012 En İyi Karma Proje Ödülü / İngiltere
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi  : Saro Dionyan, Erhan Vural, Başak Şahin, Chiristian Pichlkastner, Cem Kaptan,
Ceyda Cihangir, Burcu Tüm, Semih Arslan, Yusuf Uyar, Alaaddin Sadıkoğlu,
Mehmet Özkan Aslan, Rıdvan Emre Öztürk, Emrah Akpınar, Aslı Ercan, 
Serdar Köroğlu, Gürcan Demirtaş, Ferhat Bulduk, Melih Vahidymarian, 
Mert Kalkan, Ömer Aloğlu
     
STATİK                                 :  
MEKANİK :  
ELEKTRİK :