Dalaman Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali

Havalimanının inşa edileceği bölgenin iklimsel özellikleri , Terminal binası ve otoparkların ilerideki olası gelişmeleri, Apron – terminal otopark ilişkileri, Bagaj nakil sisteminin hatasızlığı gibi etmenler projenin gelişimindeki ana kriterler oldu.

 

Havalimanları, yer aldıkları konum dolayısıyla göreceli uzak perspektiften  algılanabilen yapılar.Bu olgu bu tür yapıların ilk algı etkilerini birçok diğer yapıya oranla daha önemli kılıyor.


Önerilen projedeki yargı geçirgen üst örtü, bölgenin iklimsel özellikleri nedeniyle oluşan kimi olumsuz şartları göğüslerken diğer  yönden de  yapının uzak algı bütünselliğini ve net geometrisini oluşturuyor. Güney yönüne kapanan güneş kırıcı paneller, kimi yerde geçirgen malzeme ile örtülü çelik çatınında üzerinde yer alarak ana çatının ısınmasını engelliyor.

 

Böylelikle , yüzyıllardan beri kullanılagelen ekolojik mantık, 2000’li yılların bu yapısına aerodinamik bir çözüm getiriyor. Kültürel kaynaklar, doğu-batı mimarlığı veya sentezler gibi etkilenme iddiaları taşımayan, bunlar yerine rasyonel düzenin öne çıktığı bir yapı hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşırken, bu tesis üzerindeki tüm yapısal süreç gözden geçirildi. Bu yapının oluşması için gereken malzeme ve işçilik kaynakları kolay ulaşılabilir durumda. Rasyonel bir betonarme grid üzerinde, standart malzemeler ile oluşturulabilecek çelik çatı ötüsü büyük strüktürel iddialar taşımıyor.Yapı iç e dış mekanda bu iddayı gerekli kılmıyor.Net ve rasyonel taşıyıcı sistem, yapınıncephe etkisini kendiliğinden oluşturarak ek bir artikülasyona gerk bırakmıyor.Çift yüzeyli çatının ve düşey örtü taşıyıcılarının oluşturduğu istem, bütünsel  ve zamana yenilmeyen bir yapı plastiği sağlıyor. Bu plastik aynı zamanda gelişim olanaklarını en üst düzeye getiriyor.

İç mekan kurgusuda yüne düzenin oluşturduğu rasyonel sisteme bağlı olarak gelişiyor. Hipostil mekanlar aynı zamanda akılkan bir biçimde düzenlendi. Böylece, kullanıcının mekanları bir bütünlük içinde kavramas tüm oluşumu yaşayarak ulaşacağı noktaya kolaylıkla yönelmesi sağlanıyor. Gelen ve giden yolcuların karışmamaları gibi birincil faktörler, iç mkan kurgusunu yönlendirdi.

Hem giden yolcunun hemde gelen yolcunun, yapının geneline ilişkin görsel ve mekansal zenginlikleri hissetmeleri istendi. Yapı tümü ile bir iletişim ortamı olarak ele alındı. Bagaj işletme sistemi, bagajların chek-in bankolarından konveyörlerle, apronla ilişkili bagaj ayırım mekanında bulunan ayırma  makinesine  otomatik olarak transferini sağlar. Burada bagajlar, otomatik barkod okuyucuları kullanılarak gidecekleri yere göre ayrılırlar. Her bagaj, bagaj etiketinde belirtilen gidiş noktasıyla ilgili valizleri sadece yüklemekle sorumludur ve dolayısıyla insandan  kaynaklanan ayırma hataları mümkün değildir. Eğer barkod okuyucugidiş noktasını belirleyememiş ise , bagaj doğrudan manuel okuma sistemine yönlendirilir ve görevli buradan bagajı sisteme geri gönderir. Aynı şekilde tüm transfer bagajlar, ayırma sistemine gönderilmeden manuel olarak  okunur.

Hava limanı hava trafiğine bugünkü ihtiyaçlar ve gelecekteki mikro-makro gelişim alanları ve arazi olanakları  maksimim değerlendirilerek , uluslararası standartlara uygun ve gerekli tüm tesislerin yer alması öngörülerek  düzenlenmiştir.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Muğla Dalaman
Proje ve İnşaat Yılı  : 1999 – 2006
Toplam İnşaat Alanı : 130.000 m²
Proje Türü  : Diğer / Yarışma
Ödül  :  1. Ödül
İşveren                                : Devlet Hava Meydanları İşletmesi
     
Tasarım                                : Bünyamin Derman
Emre Arolat
     
MİMARİ : DBArchitects
EAA