Diyarbakır Suriçi Kentsel Tasarım Projesi 4. Bölge

Diyarbakır Kent Surları içinde kalan alanın bütünü “kentsel sit” olarak koruma altına alınmış alandır. Kentsel Sit; kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo-kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır.

Diyarbakır Suriçi kentsel sit sınırları içinde kalan alanlar için geçerli olan “Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı” ile Diyarbakır kentinin, kentsel-kültürel birikiminin yoğunlaştığı, kentin ilk yerleşim alanı olan Suriçi bölgesine yönelik baskıları ve tahribatı önleyecek koruma ve geliştirme kararlarının oluşturulması, günümüze  kadar  ulaşabilmiş  geleneksel  dokunun  bütün  olarak  korunması,  dokuya  aykırı  yapılaşmanın engellenmesi, dokuya uyumlu mekansal gelişmeyi sağlayacak kararların üretilmesi amaçlanmıştır.

Bu proje kapsamında; “Diyarbakır Suriçi Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı” doğrultusunda  yukarıda belirtilen bölgede yöresel ve geleneksel mimariye ve dokuya uygun konut ve işletme planı doğrultusunda ticaret yapıları projeleri  üretilerek yapılı çevreye ilişkin kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılarak devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Diyarbakır Sur
Proje ve İnşaat Yılı  : 2019
Toplam İnşaat Alanı :  m²
Proje Türü  : Kentsel
İşveren                                : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
     
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi : Dilek Topuz Derman, Hakkı Can Özkan,
Serkan Kocabay, Saro Dionyan, Başak Şahin,
Alperen Kibar, Nevzat Kesal, Tuğman Büberci,
Ahmet Boz, Berk Özdemir, İsmail Hakkı Tunçay,
Alaaddin Sadıkoğlu, H. Alaybey Üstünbaş,
Claudia Çakan, N. Maral Günenç, Murat Altıntaş,
Özlem Özdener,Semih Arslan, Can Derman