Eski Başiskele Köprülü Kavşağı Ulaşım ve Çevre Düzenlemesi Yarışması

SORUN, metropol gelişim aksı boyunca devam eden D-100 karayolu ve demiryolunun kentin kıyıyla ilişkisini kesintiye uğratması ve transit geçiş, şehir içi araç ve yaya trafiği gibi çok yönlü hareketin çözümlenememesinin sebep olduğu kaostur.

 

Kıyı bir deniz kenti için ifade ettiği anlamı bulamazken, kent, ulaşamadığı kıyıya sırtını dönmüş ve eski tren hattı üzerindeki promenad çevresinde içe dönük bir merkez oluşturmuştur.

 

AMAÇ, metropolün gelişim sürecinde ortaya çıkacak olası sorunlara çağdaş ve kalıcı çözümler getirecek fikirler üretmek ve bir kıyı kenti olan İzmit’i tekrar denizle buluşturarak özüne uygun, kimlikli ve modern bir kent kılabilmektir.

 

KONSEPT, kent-kıyı bağlantısının kesintiye uğradığı aks boyunca yerkabuğunu -zemini- yukarı doğru çekerek, D-100 karayolu ve demiryolu engelini aşan ve böylelikle kenti denizle buluşturan bir eşik oluşturmaktır. Bu eşiğin mekansal karşılığı kent parkıdır.

 

Park, içindeki çeşitli yapı  -kültür merkezi alış-veriş merkezi, fuar alanı-, peyzaj unsurları ve etkinlik alanlarıyla –spor, dinlence, gösteri, gezinti, kıyı etkinlikleri- kent için önemli bir ticari ve rekreatif merkez olacaktır.

 

Proje kapsamında kentin parkla ön görünüm oluşturduğu yapılarda cephe rehabilitasyonu önerilmiştir. Hükümet Konağı ve cami çevresi kent meydanı olarak düzenlenmiş, eski pazar yeri yeniden yorumlanmıştır.

Şehirlerarası –transit- geçişler kentin yaşantısını zedelemeden, hareketlendirilmiş zeminin altında, şehir içi araç trafiği ve yaya hareketi üst zeminde devam etmektedir. Üst zemin yer yer kimi yapısal unsurlar, yollar, tren istasyonları, peyzaj ve ışık bacalarıyla alt zeminle bağlar kurarken zemin hareketleri tanımlanarak kent sürekliliği sağlanmıştır.

 

Bugün, varolan çeşitli kültürel ve ticari yapılara rağmen, araç trafiğindeki kaos ve yaya ulaşımının zayıf, zorlama çözümlerinden ötürü canlılık kazanamayan kıyı, kent siluetini anlamlandıran yeşil bir kentsel aktivite omurgasına dönüşmüştür. İzmit artık bir geçiş kenti değil, bir kıyı kentidir.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İzmit
Proje Yılı : 2004
Proje Türü  : Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması
Ödül : 3. Ödül
İşveren                                : İzmit Büyükşehir Belediyesi
Proje Ekibi                            : Dilek Topuz Derman / Mimar
Fırat Gülmez / Mimar
Cihan Sinan Bostancı / Mimar
Mehmet Zafer Ünal / Mimar