EXEN İstanbul

Arazi eğimine paralel ve çeperleri tutarak yatayda gelişen konut blokları Şile yolu yönünde yükselen ve kullanıcılarına geniş bir kent panoraması sunan rezidans bloğuyla finallenir. Yatayda gelişen konut blokları gerek zeminde gerekse ara kotlarda ve çatıda parçalanarak dinamik bir kütle yapısı ortaya koyarlar. Zemindeki peyzajın sıçradığı bu boşluklar yüksek blokta da devam eden, yaşamı her kotta dış mekâna taşıma olanağını sunan mekânlardır.

Yıl
Lokasyon
İstanbul/Umraniye
İnşaat Alanı
188.615m²

Yatayda ve düşeyde farklı plan çözümleri ve farklılaşan cepheler, toplu konutların yeknesak bir örnekliğini yıkarak, her kullanıcıya kendi özel ve güzel evini verir.

Konut bloklarının ortak mekânlar ve birbiriyle kurduğu görsel ve fiziksel ilişki titizlikle irdelenmiştir. Tüm yerleşkede konutlar birbirinin görüş alanlarını kesintiye uğratmaksızın konumlandırılmış ve suyla yeşilin dinlendirici peyzajına yönelmişlerdir.

Yerleşke içinde topografyadan yararlanılarak, farklı m² ’ler ve plan çözümlerinde tasarlanmış konut tipleri yer almaktadır. Plan çözümlerinde her m² için alan kaybının olmadığı aydınlık, kullanışlı mekânlar yaratılmıştır. Oluşturulan mimari dil ve yerleşim kararları ile yerleşkedeki konutların her biri çevresiyle perspektif ve kütlesel farklılaşmalarıyla çeşitlilik arzederler.

 

Eğimden yararlanarak kısmen zemin altında çözümlenen sosyal tesis tüm yerleşkenin sosyal, sportif ihtiyaçlarını karşılamayı, bir ortak aktivite alanı ve buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

 

Kapalı – açık havuz, fitness, spa, spor alanları, çocuk oyun alanları ve kafelerle yaşamı zenginleştirici mekânlar oluşturulmuştur.