Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Gaziosmanpaşa kent merkezinde Belediye Hizmet Binası çevresinde yeralan alan, bölgenin kentsel dönüşümünü tarifleyecek, ana kimlik oluşturacak bir kamusal-kentsel dış mekan Kent Parkı olarak tasarlanmıştır. Park temasıyla yeniden anlamlandırılan peyzaj ve sirkülasyon kapalı açık ve ara mekanlarda, yapı, sokak, meydan ve park olarak büyüyerek bölge içinde genişler. Kent parkı ve meydanı Gaziosmanpaşa’nın kendini yeniden keşfedeceği, her daim canlı ve yaratıcı bir Kentsel Fuaye ye dönüşür.

 

Mevcut Belediye Hizmet binasının kontur çizgileri arazi eğiminden yararlanılarak negatif kotlarda devam eder ve farklı zemin tanımlarıyla kültür merkezi parkın içinde altında çözümlenir. Park zemininde oluşturulan çökük avlularla iç ve dış mekanlarda yay hareketi organize edilirken, günışığı ve peyzaj iç mekanlara sızar. Kültür merkezi girişleri ve fuayeler alt peyzaja açılır.

Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezinin ortak kontur çizgileri bir Kentsel Aralıkla birbirlerinden koparılır ve aralarındaki ilişki bu aralık ve peyzaj üzerinden yeniden kurulur. Bu aralık aynı zamanda  üst ve alt zemini birbirine bağlayan bir geçittir.

Yapının dış çizgisine paralel su izi boyunca devam eden promenad ,  yayanın park içindeki etkinliklerinde onu farklı işlev alanlarıyla ilişkilendiren bir sirkülasyon oluşturması önerilmiştir.

Belediye Hizmet binasının mevcut cephesi soyularak yapı, cam ve perfore saçtan oluşan iki katmanlı bir zırhla örtülür. Bu geçirgen zırh günışığının değişen efektleriyle değişebilir imgeler sunan ışık hücreleri gibidir. Oturumu yeniden düzenlenmiş Meclis Salonu bu strüktüre dayanan şeffaf kristal bir küptür.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Gaziosmanpaşa
Proje Yılı : 2004
Proje Türü  : Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması
Ödül : 1. Ödül
İşveren                                : Gaziosmanpaşa Belediyesi
Proje Ekibi                            : Dilek Topuz Derman / Mimar
Fırat Gülmez / Mimar