Gürpınar Su Ürünleri Hali

İstanbul’da Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında, Beylikdüzü, Gürpınar mevkiinde Marmara Denizi kıyısında yeralan Gürpınar Su Ürünleri Hali D 100 Karayolu’na 6,5 km mesafededir.


Yaklaşık 220.000 m² dolgu alan üretilerek, deniz üzerinde inşa edilen yaklaşık 60.000 m² kapalı alanlı yapı, mimarisi, mekansal kurgusu, programı ve inşa sistemi ile bölge için bir landmark oluşturmanın yanı sıra ekolojik yaşantı ve balık kültürünün tanıtılması gibi bir amaç da taşımaktadır.


Gürpınar Su Ürünleri Hali bir ekonomik değer olan balıkçılığın yaşatılabilmesinin, bu işle uğraşanların emeklerinin karşılığını alabilmeleri ile de orantı olduğunun bilinciyle hayata geçirilmiş bir yapıdır. Balıkçılardan tüketiciye uzanan satış zincirinde aracıların kazandığı, tüketicinin ve balıkçının zarar gördüğü bildik düzenin tersine burada amaç, balıkçının hal işletmesine balığını doğrudan satması ve artırma usulü ile mezatta bu balıkların alıcıya satılmasıdır.

Dünya yaşamının sürekliliği bugün en önemli konudur. %75’i sularla kaplı olan yeryüzünün kaynaklarının doğru kullanımı için insanların bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle yapının balık satış ve işleme fonksiyonlarının dışında oluşturulan halka açık sosyal alanlarında, ülkemizin deniz coğrafyası balıklar üzerinden anlatılmaktadır.

Yapı kıyı çizgisine paralel bir dikdörtgen formdur. Kıyı promenadı boyunca tasarlanan yeşil kuşak tüm kıyı için bir kimlik tanımı yapar. Tesis içindeki fonksiyon ayrışması son derece yalındır. Yapının kuzey ve batı cepheleri balık girişi ve mezat alanına ayrılmıştır. Ortada yeşil iç avlularla (bahçelerle) parçalanmış balık işleme alanları ve ofisler yeralır. Bu avlular hem alanın esnek kullanımına imkan verirken, hem de doğal aydınlatma ve klimatizasyon sağlar.Yapının doğu ve güney cephesi ise halka açık rekreatif ve su dünyası ve balık kültürünün interaktif deneyimlendiği sosyal alanlara ayrılmıştır. Geniş bir Marmara Denizi ve İstanbul panoramasına açılan bu alanda açık aktivitelerin yanı sıra deniz müzesi, tematik deniz mutfağı gösterileri alanı, konferans salonu, cafeler ve restoranlar yeralır.

Yapının çatısı güneş panelleri ile kaplanmış, böylelikle yapının enerji ihtiyacını kendi imkanları ile karşılaması amaçlanmıştır.

PROJE KÜNYESİ

Proje Yeri :   İstanbul Tuzla
Proje ve İnşaat Yılı  : 2013
Toplam İnşaat Alanı : 60.000 m²
Proje Türü  : Kamu 
İşveren                                : Yüksel İnşaat
     
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi  : Yusuf Uyar, Serkan Kocabay, Oytun Bilsel,
Ömer Aloğlu, Nazlı maral Günenç