İzmir Opera Binası Mimari Proje Yarışması -Kent Sahnesi

İzmir Opera Binası projesi ‘Kent Sahnesi’, İzmir kültürünün –yaşantısının- kentsel bağlam içinde ve bir kültür yapısı özelinde yorumudur. Yapı inşa edileceği bölge için olduğu kadar tüm kent için de önemli bir kültürel merkez olma potansiyeli taşır.

Körfez girişinde konumlanan ve bir landmark oluşturan yapı, çok geniş ve özel bir panoramaya  açılır. Ne var ki bir seyir nesnesi olmadığı gibi, görülene yönelmiş bir göz ve durağan bir yapı da değildir.

Kıyı promenadını aşarak parka dek sokulan deniz, reflekte bir su lekesi olarak Opera Meydanı’na ulaşır. Denize doğru bir saçağa dönüşen yapı kabuğu, su kenarındaki basamaklarla içine alır ziyaretçileri. Bu yarı örtülü mekan,iklim insanlarının yazın sıcağında sığınabilecekleri, imbat esintisi ile keyiflenen, açık sergilerin, kafelerin, opera girişinin yeraldığı ve sokak gösterilerinin yapıldığı bir kent fuayesidir. Bu kamusal kullanım,  yapı içindeki sirkülasyondan bağımsız tasarlanan ayrı bir dolaşım hattı ile çatıya dek uzanır. Bu gezinti yolu boyunca kentin ve yapının farklı kotlardan algısı deneyimlenir.

 

 

Kent Sahnesi, adına yaraşır bir etkinlik ve etkileşim alanıdır. İnsanların bir araya geldiği, seyreden ve seyredilenin sürekli değiştiği, her noktasının günün her saati kullanıma ve harekete tahsis edildiği, yaşayan bir yapıdır.

 

Zengin panoramasyla ana fuaye, büyük ve küçük salonun ortak kullanım alanıdır. Küçük salonun şeffaf sahnesini örten perde aralandığında, seyirciler İzmir ve Ege’yle buluşur.

Sanatçı odaları, prova salonları ve yönetim birimlerinin yeraldığı hacimler, büyük salonunun sahne arkası çeperlerine yaslanır. Fonksiyonlarının gerektirdiği mekansal ilişki ve işleyişin titizlikle kurgulandığı bu alanlar galeri boşluklu zengin iç mekanlara ve yarı açık kullanım alanlarına sahiptir.

Açık otopark olarak da kullanılan arka meydan bir tünelle kent fuayesine bağlanır. Bu  alan aynı zamanda yazlık sinema nostaljisinin yaşatılacağı bir film gösterim alanıdır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İzmir
Proje Yılı : 2010
Proje Türü  : Yarışma
Ödül  : 4. Mansiyon
İşveren                                : İzmir Büyükşehir Belediyesi
     
Proje Ekibi : Bünyamin Derman, Mehmet Yiğit Öztürk,
Deniz Çiler Erkan, Saro Dionyan
     
Danışmanlar : Uğur Seymen /Statik
Zühtü Ferah / Mekanik
Mehmet Karadurak / Elektrik
Başak Taş / Peyzaj
Mehmet Çalışkan / Akustik