İzmir Opera Binası Mimari Proje Yarışması - The Cube

Opera Binası İzmir silueti içinde, körfezde konumlandığı noktada bir landmark oluşturmaktadır. Zemin yapay bir topoğrafya ile yeniden kurgulanır.Tüm fonksiyonların tek bir kütle içinde yeraldığı yapı, bu peyzaj içinden ayrışarak yükselir.

Yapı formu bir yeri, ya da bir şeyi referans almayan soyut bir formdur. Parçalanmış kübik bir zarftır. Kente dair, yaşantıya dair kavramların bir araya geldiği, simgeleştiği bir kent ikonudur.

Yapı, yüzeyde ve iç mekanda katmanlardan oluşur. Perfore zarf, içerdeki cam ve onun önündeki konstrüksiyonu sarar. Opera programı, yapı içinde üst üste yığılır. Büyük salon ve küçük salon arasında yer alan kent müzesi ve ortak fuaye, kent teraslarıyla İzmir’in panoramasına açılır.

İzmir Opera Binası, simgesel ifadesinin gücüne karşılık, kendi içine kapalı, heykelsi bir yapı değildir. İç sirkülasyondan bağımsız tasarlanmış düşey bir promenad ile yapının farklı kotlarında yeralan kent teraslarına ulaşılır. Zemindeki peyzaj, düşey park olarak yapı içinde ve teraslarda devam eder. Yapı, kent yaşamına katılımı ve kamusal alan kullanımı ile de farklılaşır. Şevlerle şekillendirilen peyzaj içinde oluşturulan duvar dibi mekanlar, yaz sıcağının gölgelikli, kış soğuğunun kuytu kaçış mekanları olmanın yanı sıra,aynı zamanda çeşitli açık alan aktivitelerinin yeraldığı kullanım alanlarıdır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İzmir
Proje Yılı : 2010
Proje Türü  : Yarışma
Ödül  : 3. Ödül
İşveren                                : İzmir Büyükşehir Belediyesi
     
Proje Ekibi : Erhan Balkan, Ozan Soya
     
Danışmanlar : Uğur Seymen /Statik
Zühtü Ferah / Mekanik
Mehmet Karadurak / Elektrik
Başak Taş / Peyzaj
Mehmet Çalışkan / Akustik