Kuğulupark ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 2. Alternatif

Hiç yazılmamış olanı okumak, görünümlerin sunduğu bilmeceyi çözmekle başlar. Bir anlamda herşeyin bir dili vardır ve dil konuşur: Tarih üzerine, kültür, ekoloji üzerine, geleceğe ilişkin düşünceler, teknoloji üzerine... Dilin konuşması gibi kent de bakmasını bilene anlatır kendini ve kentin dili belki de en çok peyzaj üzerine konuşur.

Kent peyzajı bir mimari mekandır. Kentin ruhunu taşır. Onun zemini ve duvarları yeşil, tavanı mavidir. Kimi zaman su olur zemin, tüm mekansal objeler gölgeler içinde yansır onda. Bazen bir köprü belirir ışıkta, geçit olur. Kateder mekanı bir uçtan bir uca. Altından akıp giden doğa yükselen ağaçlarıyla dam olur ona. Sonra hepsi birden şiir olur, rüya olur, oyun olur, yaşam olur.
Kent peyzajı yapı kütleleri ya da yollar arasına sıkışıp kalmış yeşil boşluklar olmanın çok ötesinde kentin coğrafi ve tarihi geçmişine ışık tutan kentsel hafıza izleridir.

 

 

Parklar, salt kentin nefes aldığı yeşil alanlar değildir. Onlar anlamsal ve kurgusal yorumlanışlarının gösterdiği incelikle kentsel yaşam kültürünü yansıtan unsurlardır. Bu, tasarımcının yarattığı, kullanıcını yorumladığı ve böylelikle her defasında yenilenen dinamik bir diyalektiktir.

Dört Mevsim Etkinlik Çayırı

Evreni simgeleyen formuyla park içinde oluşturduğu her mevsim yeşil ve çeşitli aktivitelere olanak sağlayacak özellikte tasarlanmıştır. Parktaki tüm temel unsurları -gölet ve çevresini, kafeteryayı, sergi ve oyun alanlarını, meydanı- birbirleriyle ilişkilendirir ve ayırır.


Doğal Yaşam - Kentsel Yaşam
Parkın doğal bitki örtüsü ve kuğu varlığının kent yaşamının yoğun akışı içinde kendi doğal ve sakin yaşamını sürdürülebilmesinin amaçlandığı tasarımda gölet ve çevresi doğal bir peyzajla biçimlendirilmiş ve insanların bu alanla ilişkisi kontrollü hale getirilmiştir. Mevcut bitki örtüsü içinde varolan koruma altındaki ve korumaya alınacak ağaçların konumu tasarımda belirleyici olmuş ve önerilen yeni bitkilerle park peyzajı şekillendirilmiştir.

 

 

 

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Ankara
Proje Yılı : 2002
Proje Türü  : Yarışma
Ödül  : Mansiyon
İşveren                                : Çankaya Belediyesi
MİMARİ : DBArchitects
     
Tasarım                            : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi : Yılmaz Erdoğan