Kuğulupark ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 1. Alternatif

Platon’un geçen ana ilişkin artık orada olmayan ama bir şekilde varlığını hissettiren için kullandığı iz metaforu belki de insanın geçmişiyle bugününü bir çizgide buluşturan tek şeydir.

Ankara’da Çankaya sırtlarında güneye doğru iki vadi uzanır. Bir zamanlar bu vadilerden akıp giden ve adını çevresindeki kavak ağaçlarından alan Kavaklıdere ve yeşil kent koridoru bugün varlığını kimi yapı adalarının bahçelerinde, sokaklarında ya da Botanik, Seymenler, Kuğulupark gibi kent parklarında hissettirmektedir.

Adını kuğulardan alan ve şehrin simgelerinden biri olan Kuğulupark yeniden düzenlenirken tasarımı belirleyen temel düşünce kent hafızasının sürekliliği ve doğal yaşamın kentsel yaşam içinde var edilebilmesiydi. Bu itibarla denilebilir ki tasarlanan proje, izlerin peşinde, park içinde kentli yaşantısının ihtiyaçlarına karşılık veren etkinlik alanlarının, kendi dünyasında sürüp giden doğal yaşamla ilişkisinin bir yorumudur.

Parkın Polonya Elçiliği yönündeki yamaçları yoldan görsel olarak algılanan kademelendirilmiş peyzaj ve çeşitli kotlarda oluşturulmuş su bahçeleri ile doğal yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Su içindeki konik bahçe bir ada ve aynı zamanda kuğular için bir üreme bölgesi olarak tanımlanmıştır.

 

Parkın tema bahçeleriyle renklendirilmiş Forum alanı park içindeki çeşitli etkinliklere olanak sağlayan, doğal yaşamı kentsel aktivitelerle entegre eden bir geçiş platosudur. Heykel bahçeleri, seyir platformları, kafeterya, sergi ve dinlenme mekanları, su bahçeleri, oyun alanları, kiosklar bu kent parkını günün her saati, yılın her mevsimi yaşayan ve her yaş grubuna keyif veren bir merkez haline getirmeyi amaçlamaktadır. Geçmişin izlerini, bugünün yaşantısını ve geleceğin beklentisini bir çizgide buluşturan ve kendini sürekli yenileyen ve yeniden yaratan bir park…

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Ankara
Proje Yılı : 2002
Proje Türü  : Yarışma
Ödül  : 1. Ödül
İşveren                                : Çankaya Belediyesi
     
MİMARİ : DBArchitects
Tasarım                            : Dilek Topuz Derman
     
Proje Ekibi :  Fırat Gülmez