Kuzey Yakası

''Kuzey Yakası Projesi'' İstanbul'un yeni gelişim bölgesinin kimliğini ve burada hayata geçecek inşa faaliyetlerinin niteliğini belirleyecek önemli bir projedir.

Yıl
Lokasyon
İstanbul

''Kuzey Yakası Projesi'' İstanbul'un yeni gelişim bölgesinin kimliğini ve burada hayata geçecek inşa faaliyetlerinin niteliğini belirleyecek önemli bir projedir. Bu proje, yer seçimi ve bu yerin dönüştürülmesindeki hassasiyetler, program ve tasarım kararları nedeniyle çevresel sürdürülebilirlik adına, kurgulanan yaşantı ve kentle kurduğu ilişki nedeniyle kullanıcıları ve kent adına bir değer ve örnek olacaktır.

Proje İstanbul'un yeni gelişim bölgesi olan Kayabaşı bölgesinde yer almaktadır. Bölgedeki yeni yapılaşma tipolojisine bakıldığında yoğunluklu olarak konut dokusu olduğu görülmektedir. Eski bir taş ocağı olan Kuzey Yakası Projesi alanı, bu proje ile bölgeyi hafriyat artıklarının döküldüğü bir alandan, tüm kenti besleyen bir Ecopark'a, önemli bir rekreatif, ticari, kültürel ve sportif merkeze dönüştürmektedir.

Kuzey yakası projesi kentlilerin yoğun konut dokusu içinde ihtiyaç duymuş olduğu kamusal alan ihtiyacını karşılayan, şehrin sosyo-kültürel zenginliğine katkıda bulunan, bünyesindeki ofis ve ticari birimleri doğanın bir parçası haline getirerek hem yaşam kalitesini maksimize eden hem de yatırımcısının beklentilerini tatmin eden bir projedir.

Bu proje çevresine getirdiği yaşamsal kalite ve estetiğin yanı sıra, çevresel sürdürülebilirlik adına sağladığı kazanımlarla da öne çıkmaktadır. Ecopark olarak dönüştürülen hafriyat dolgu alanı içindeki mevcut su kaynakları canlandırılmış ve alanda yoğun bir ağaçlandırma yapılmıştır. Bir mikro iklim düzenleyici olan gölet,  bu eko tasarımın önemli unsurlarından biridir. Doğal iklimlendirmenin bir diğer önemli unsuru ise hiç kuşkusuz ağaçlardır. Parkın doğusunda yer alan yapılar ticari, sportif ve kültürel aktiviteler için kullanılan mekanlardır. Bu yapıların tasarımında yeşil bina teknolojisine yer verilmiştir.