Premier Kampüs Ofis

Kağıthane Kampüs Ofis, kullanıcıların çalışma ve yaşam kalitesine odaklanan ve İstanbul'daki varlığını yeni bir kavramsal ve kentsel yaklaşım şekli olarak ele alan bir kompleks olarak tasarlanmıştır.

Yıl
Lokasyon
İstanbul
Binanın kütlesel biçimlenişinde çevreyle etkileşim içinde olması birincil tercihtir. Kompleks, topoğrafyanın doğal akışına kendini bırakarak, birbirine akan kütleler halinde Kağıthane Deresi ile buluşur.  İstanbul'un kendine has inişli çıkışlı doğası ve derenin kıvrımları yapının plan ve kesitinde  devam eder.

Binanın hacmi çevresindekileri içeri davet etmek üzere gerçek anlamıyla oyularak şekillendirilmiştir. Kendisini çevreye açarak kullanıcılara ve yoldan geçenlere plazalar, samimi bahçeler ve cömert teraslar sunar.

Zemin kattaki canlı ticari hayat, plazalara ve bahçelere taşar. Üst katlarda ofisler, zengin bitki örtüsü ile ilkbahar ve yaz aylarının bunaltıcı etkisini hafifleten yeşil teraslara açılır.

Bina hacimsel olarak net bir forma sahip olsa da akışkan mekan kurgusu ile çevresi ile bütünleşir, başka bir ifade ile kendini kente açar. Yapının vadi içinde ilerleyen cephelerinde yeralan cephe elemanları güneşe karşı korunmayı sağlarken, bir yandan da içteki samimi ve özel ortamı oluşturur.

Bu proje mimarisi, mekan kurgusu ve çevresi ile kurduğu ilişki ile İstanbul'un iş hayatına yeni bir tanım getirerek,çağdaş bir yaşantı dili geliştirilmesinin katalizörü olacaktır. İster tek kişilik bir şirketin, isterse yüzlerce çalışanı olan bir kuruluşun ofisi olsun, içerinin dışarıyla etkileşim kurduğu ve  herkese istediği alanı ve yeri sunabilecek esneklikte bir binadır bu. Çünkü hayat çoğuldur ve hayatın ahengini yakalayabilmek için, çeşitli oluşumların beraber yaşamaları ve deneyimlerini paylaşmaları gerekir. Kağıthane Kampüs Ofis, böylesine zengin bir çeşitliliğin var olabileceği yerdir.