Salacak Kentsel Tasarımı

İstanbul, Anadolu yakasının tarihi semti Üsküdar’dan Harem tersanelerine uzanan kıyı şeridi geçmişte olduğu gibi bugün de önemini koruyan bir kent mekanıdır. Yıllar içinde alınan kararlarla görünümü ve kullanımı değişikliğe uğrasa da Salacak ve çevresi, Kız Kulesi’yle tamamlanan Boğaz peyzajı, Tarihi yarımadanın en güzel manzarasına hakim konumu ve eşsiz günbatımlarıyla kentin ve kentlinin hafızasında özel bir yer tutar.

Yıl
Lokasyon
İstanbul

İstanbul, Anadolu yakasının tarihi semti Üsküdar’dan Harem tersanelerine  uzanan kıyı şeridi geçmişte olduğu gibi bugün de önemini koruyan bir kent mekanıdır. Yıllar içinde alınan kararlarla görünümü ve kullanımı değişikliğe uğrasa da Salacak ve çevresi, Kız Kulesi’yle tamamlanan Boğaz peyzajı, Tarihi yarımadanın en güzel manzarasına hakim konumu ve eşsiz günbatımlarıyla kentin ve kentlinin hafızasında özel bir yer tutar. Yahya Kemal’in ‘’Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer’’ dediği bu şehrin bu müstesna kıyısı, yerin coğrafi, kültürel ve rekreatif potansiyellerinin Salacak’ın kent için ifade ettiği sosyo- kültürel, ekonomik anlam üzerinden okunarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıyla biçimlenmiştir. Bu düzenlemede topoğrafya, yapı, doku, peyzaj olarak bellekte yer etmiş izler yorumlanarak geçmiş ve bugün arasında bağ kurmaya, verilen yol, peyzaj,falez, kıyı kullanım kararlarıyla problem alanlarına estetik, işlevsel, sürdürülebilir çözümler getirmeye, yapılan mekan tasarımı ve önerilen programlarla hem bugün hem de gelecekteki kent yaşantısı ve kimliği için vizyon oluşturmaya çalışılmıştır. Amaç Salacak kıyısı ve etkileşim alanlarının semtin sakinleri ve tüm İstanbullular için nitelikli bir kamusal yaşam mekanı olmasıdır.

 

Kıyı ve arka planı özelleşen konum ve kullanımına göre birbirini besleyen ve gören, görülen, yaşanan dört odak alan olarak tasarlanmıştır.

Üsküdar Meydanı ve Çevresi – Tarih Aksı: Tarihin eski çağlarından beri bir ulaşım merkezi ve kent yerleşimi olan Üsküdar’ın kıyı, kent dokusu ilişkileri, iskele, meydan, metro çıkışları -kent bağlantısı etüd edilerek Pervititch haritalarındaki izlerin yorumlanmasıyla kentsel öneriler ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

 

Üsküdar – Salacak arası – Manzara ve Rekreasyon Aksı

 

Salacak kıyısı bir panorama terası olarak değerlendirilmiş yapılan düzenlemelerle kıyı kullanımının zenginleştirilmesi, kıyı – Kız Kulesi ilişkisinin ve kıyı- kent dokusu bağının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Salacak parkı, Kız Kulesi Sahnesi, Günbatımı terasları ve Eski Salacak İskelesi’nin yeniden kullanıma açılması bu alanla ilgili önerilerdendir.

 

Balıkçı Barınağı ve Sahil Güvenlik Alanı arası- Gastronomi Aksı ve Deniz Havuzu

 

Kıyı, kıyının arka planındaki falezlerin alt ve üst kotlarındaki potansiyeller değerlendirilerek, bu alan İstanbul deniz kültürünün yaşatıldığı bir odak olarak tasarlanmıştır. Deniz Havuzu, Balıkçı Barınağı, Restorantlar bu alan içinde düzenlenmiş mekanlardır.

 

Harem Bölgesi – Kültür ve Spor Aksı

 

Harem’in kent hafızasındaki yeri ve alanın potansiyelleri değerlendirilerek Harem bölgesi  kültürel bir odak, bir landmark olarak yorumlanmıştır. Harem parkı - rekreasyon alanı ve Performans Sanatları Merkezi bu odak alanın aktivite merkezleridir.