Tarihi Yarımada Tramvay İstasyonları ve Eminönü -Sirkeci Arası Kentsel Tasarımı

İBB’nin Tarihi Yarımada özelinde yaptığı çalışmalar kapsamında ele alınan Eminönü – Pazartekke arasındaki 13 tramvay durağı, bir endüstriyel ürün olarak program gerekliliklerinin yanı sıra günümüz yaşantısı, teknolojisi, sürdürülebilirlik kriterleri ve bulunduğu çevrenin tarihsel kimliği gözetilerek tasarlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca Eminönü Sirkeci arasındaki alan için yaya- araç sirkülasyonu, mekan kullanımı ve peyzaj karakteri kararlarını içeren bir kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır. Bu kentsel bakış ilkesel düzeyde T1 Hattı duraklarının tümünü içermektedir.

Duraklar, tarihi çevrenin kesintisiz algılanabilmesi ve strüktürün mümkün olduğunca hafif hissedilebilmesi için çelik strüktürün cam örtü ile tamamlandığı, sınır elemanlarının peyzaj ve cam korkuluk olarak önerildiği bir tasarım diline sahiptir. Bulundukları yere göre –araç yoluna sınır olanlar, yaya aksının içinde yer alanlar olarak- farklı peron alternatifleri üretilmiştir.

Geçiş sisteminin turnikeli, turnikesiz olma durumu etüd edilmiş, yaya sirkülasyonunun ve durakların meydanlarla, yolla kurduğu mekânsal ilişkinin sınırlı, sınırsız olma hali değerlendirilmiştir. Durak tasarımında temel ihtiyaçlar karşılanırken, bölge özelinde gereksinim duyulacağı düşünülen bisiklet, scooter parklanmaları, akbil dolum alanları, bölge ve yerle ilgili bilgilendirme panoları gibi unsurlar yapısal strüktürle uyumlu olarak tasarımın içinde değerlendirilmiştir.

 

Geçiş Alanı Donatıları


İsbike Birimleri

Durakların geçiş alanlarında bulunan isbike birimleri ile durakta inen yolcuların, turistlerin bisiklet ile bulundukları bölgenin hafıza alanları gezmeleri amaçlanmaktadır.


 

Gezi Planlama Panoları
Yerli ve yabancı turistlerin gezilerini planlamalarına yardımcı olacak. Durak ile ilişkili olan bölgeye ait bilgilerin ve odak alanlarının bulunduğu panolar tasarlanmıştır.

Bilet / Akbil Dolum Alanı

Eminönü gibi yoğun insan trafiğinin olduğu duraklarda akbil dolum alanları ‘’Geçiş Alanları’’ olarak adlandırdığımız bölgelere konumlandırılmıştır.

Iscooter Birimleri

Durakların geçiş alanlarında bulunan iscooter birimleri ile durakta inen yolcuların, turistlerin scooter ile bulundukları bölgenin hafıza alanları gezmeleri amaçlanmaktadır.

Duraklar
Durak strüktüründe yer alan reklam panoları, kentle ilgili haberlerin, belediyenin düzenlediği etkinliklerin duyurulduğu panolardır.

Durak strüktürlerinde bekleme - dinlenme alanları ve akbil yükleme modülleri yer almaktadır. Üst örtü için güneş enerjisinden istifade etmek  ve yağmur suyunu değerlendirmek üzerine sürdürülebilirlik fikrini hayata geçirmeyi amaçlayan öneriler geliştirlmiştir.
 

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Tarihi Yarımada
Proje ve İnşaat Yılı  : 2022
Proje Türü  : Kamu 
İşveren                                : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
Proje Ekibi  : İsmail Hakkı Tunçay, Hasan Öğüt
STATİK                                 : Ahmet Topbaş / İnşaat Müh.
MEKANİK : Serhan Çaycılar / Makine Müh.
ELEKTRİK : Selahattin Özdeniz / Elektrik Müh.