Tekfen Bomonti Apartmanları

İstanbul’un, Osmanlı’dan günümüze uzanan kentleşme sürecinin renkli simalarından biridir Şişli. 16. yüzyılda başlayan yapılaşma, 1870’deki büyük Beyoğlu yangınından sonra buraya yerleşen Levanten ve gayrimüslim nüfusla artmış, sanayileşme hareketleri içinde Bomonti’de inşa edilen bira fabrikası ile Şişli aynı zamanda ticari bir merkez olmuştur.

Yıl
Lokasyon
İstanbul

Şişli Bomonti’de inşa edilen ‘Bomonti Evleri’ kent içinde, çevre referansları ile biçimlenmiş bir konut kompleksidir.  Projenin ana konseptini, Bomonti’nin yıllar içinde şekillenmiş kent hizaları, sokakları, ağaçları, duvarları, avluları, çevre yapıları, bunların gabarileri, özetle kent yaşantısı belirler.

 

Bomonti Evleri rasyonel kurgusu, modern, yalın mimari dili ve çevresi ile kurduğu ölçülü, saygılı ilişki ile Şişli’nin çok eskilere dayanan kent –yaşantısını- kültürünü bugüne uyarlamıştır.

Yapı kütlesi, mevcut kent hizalarını devam ettirerek, arsa çeperlerinde, sokaklar boyunca bir çizgi oluşturur. Yapı, sokağa bakan cephesinde kentle, sokakla ilişki kurarken, bu çizgisinin içinde kalan geniş iç boşlukta –avluda- kendi sakin ve mahrem yaşantısını kurgular. Komşusu olan Notre Dame de Kourdes Gürcü Katolik Kilisesi, bahçe duvarı ve gabarisi ile hem yapı kütlesinin biçimlenişinde önemli bir tasarım verisi, hem de avlunun, peyzaj içinde yönlendiği çok özel bir panorama olmuştur.

 

Arsanın paralel sokakları Kazım Orbay caddesi ve Fırın sokak farklı kotlarda olmalarına rağmen yapının her iki sokakla da ilişkisi sağlanmış ve bir pasaj geçiş ile iki sokak avluya bağlanmıştır.

 

Avludaki peyzaj, yapının çatı katlarında da devam eder. Geniş terasların yeraldığı bu katlar, kullanıcıları için keyifli mekanlar olmanın yanı sıra, kütle algısının sürekliliğini kırarak, mimariyi de dinamik ve keyifli kılar.