Tekfen Bomonti Apartmanları

İstanbul’un, Osmanlı’dan günümüze uzanan kentleşme sürecinin renkli simalarından biridir Şişli. 16. yüzyılda başlayan yapılaşma, 1870’deki büyük Beyoğlu yangınından sonra buraya yerleşen Levanten ve gayrimüslim nüfusla artmış, sanayileşme hareketleri içinde Bomonti’de inşa edilen bira fabrikası ile Şişli aynı zamanda ticari bir merkez olmuştur. 1920’lerden itibaren bahçe içindeki konaklar ve evler yerlerini apartmanlara bırakmış, bitişik nizam yapıların sokaklar boyunca devam ettiği bu yoğun kent dokusu içinde insanlar, aradıkları sükuneti, binaların arka bahçelerindeki avlularda bulmuşlardır. Şişli Bomonti’de inşa edilen ‘Bomonti Aparmanları’ kent içinde, çevre referansları ile biçimlenmiş bir konut kompleksidir.

Projenin ana konseptini, Bomonti’nin yıllar içinde şekillenmiş kent hizaları, sokakları, ağaçları, duvarları, avluları, çevre yapıları, bunların gabarileri, özetle kent yaşantısı belirler. 
Bomonti Apartmanları rasyonel kurgusu, modern, yalın mimari dili ve çevresi ile kurduğu ölçülü, saygılı ilişki ile Şişli’nin çok eskilere dayanan kent –yaşantısını- kültürünü bugüne uyarlamıştır. 
Yapı kütlesi, mevcut kent hizalarını devam ettirerek, arsa çeperlerinde, sokaklar boyunca bir çizgi oluşturur. Yapı, sokağa bakan cephesinde kentle, sokakla ilişki kurarken, bu çizgisinin içinde kalan geniş iç boşlukta –avluda- kendi sakin ve mahrem yaşantısını kurgular. Komşusu olan Notre Dame de Kourdes Gürcü Katolik Kilisesi, bahçe duvarı ve gabarisi ile hem yapı kütlesinin biçimlenişinde önemli bir tasarım verisi, hem de avlunun, peyzaj içinde yönlendiği çok özel bir panorama olmuştur.

Arsanın paralel sokakları Kazım Orbay caddesi ve Fırın sokak farklı kotlarda olmalarına rağmen yapının her iki sokakla da ilişkisi sağlanmış ve bir pasaj geçiş ile iki sokak avluya bağlanmıştır. Avludaki peyzaj, yapının çatı katlarında da devam eder. Geniş terasların yeraldığı bu katlar, kullanıcıları için keyifli mekanlar olmanın yanı sıra, kütle algısının sürekliliğini kırarak, mimariyi de dinamik ve keyifli kılar.

18.000 m2 kapalı alana sahip yapıda farklı m2 ve plan tipolojilerinde 70 konut, 6 ev-ofis ve 7 mağaza yer almaktadır. Yapı beşer katlı üç ayrı bloktan oluşmaktadır. Tekfen Bomanti Apartmanları'nda blokların arasında ortak kullanım için tasarlanmış geniş bir iç avlu vardır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Şişli
Proje ve İnşaat Yılı  : 2009 - 2012
Toplam İnşaat Alanı : 17.125 m²
Proje Türü  : Konut
Ödül  : 2013 Arkitera İşveren Ödülü
İşveren                                : Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A. Ş.
     
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi  : M. Yiğit Öztürk, H. Can Özkan, Meltem Öztürk,
Oytun Bilsel, Arzu Çetingöz Büyükbayramoğlu,
Miray Başaran Çağlar, Selma Hasanoviç
     
İÇ MİMAR                               : Toner Mimarlık
FOTOĞRAFLAR   : Gürkan Akay