Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu

Yeni Hipodrom ile İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli atçılık merkezi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün yönetim merkezi olan Veliefendi Hipodromu'nun çağdaş bir vizyonla tüm gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmıştır.  Veliefendi Hipodromu’nun, İstanbul’un kadim geçmişinden referanslarla atçılık ve at sporlarının dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi olması hayalinin yanında toplumumuzdaki at yarışlarına olan önyargıları yeni bir bakış açısıyla değiştirerek çok daha benimsenen ve sahiplenilen bir spor merkezi haline dönüşmesi hedeflenmektedir.

TJK Veliefendi Hipodromu tribün binaları ile yönetim binası tasarımı ve çevre düzenlemesi konsept mimari proje çalışması kapsamında proje alanı bir bütün olarak ele alınmıştır. Mevcutta birbirinden uzak ve kopuk olarak konumlanmış tribün ve yönetim yapıları tek bir çatı altında toplanmıştır. Yeni tasarım ile Veliefendi Hipodromu’nun tribün yapısı ve TJK’nın genel merkezi tek bir yapıda birleşmiştir. Bu sayede idari fonksiyonlar yarış ve yarışlar ile ilgili hususlar ile daha fazla ilişki içerisinde olabileceklerdir. 

Tribün ve yönetim yapıları tek bir çatı altında toplanmış olmalarına rağmen önerilen mimari kurguda fonksiyonlar arası ayrım ve ilişkiler özenle kurgulanmıştır. Yönetim yapıları tribün yapısına batı taraftan eklemlenmiştir. Bu birleşim zemin katta seyircinin kullanımına bırakılmış olup üst katlarda yönetim kanadından köprüler ile tribün kanadına geçişler sağlanmıştır. Tribünü ve idari birimleri birbirinden büyük bir galeri boşluğu ayırmaktadır. Bu galeri boşluğu kuzey güney aksında zeminde padok ve park arasında kamusal bir iç sokak tanımlamaktadır. Bu iç sokak batı cephesinde açılan 2 büyük giriş ile beslenmektedir. İdari yapıların mimari düzeninde oluşturulan aralıklardan bu sokağa ulaşan seyirci, hem zemin kattan hem birinci kattan tribünlere dâhil olabilecektir. Yarış öncesinde ve sonrasında yarış severlerin keyifli vakit geçirebileceği bir mekân olarak düzenlenen iç sokak ve galeri, çatıda açılan boşluklarla gün ışığını yapının zeminine kadar almaktadır. Çatıdaki bu açıklıklar aynı zamanda ısınan ve kirlenen havanın tahliyesine imkân vererek mekândaki hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. İç sokak idari blokların altında yer alan kafeterya alanlarıyla desteklenmekte ve zenginleştirilmektedir. Sokağın park girişinde (güney) kültürel fonksiyonlar ve sergi alanları yar almaktadır. Kuzey ucunda ise seyircinin sokaktan gösteri padoğuna geçişi sağlanmaktadır. Tribün basamaklarının altında yer alan hacimlere büfe, gişe ve ıslak hacimler yerleştirilerek alan kullanımı optimize edilmiştir. Bu alanların arasından zemin kotunda tribün hattına geçiş yapılıp koltuklara ulaşılabilmektedir. Birinci kat fuayesi de seyirci kullanımına verilmiştir. Gerek yapı dışından binaya girişte merdiven ve yürüyen merdivenler ile doğrudan birinci kata ulaşım sağlanacaktır, gerekse zemin kat iç sokaktan merdivenler ile birinci kat seyirci holüne ulaşım sağlanabilecektir. Birinci kattan tribünlere geçiş yapılması halinde tribün düzeninin orta kotundan seyir alanına dâhil olunmaktadır. Böylelikle hem zemin - birinci kat arası koltuklara hem de birinci kat - ikinci kat arası koltuklara ulaşım sağlanmaktadır.

Yapının düşey sirkülasyonu (asansörler ve yangın merdivenleri) idari blokların iç cephesinde çözülerek köprüler ile tribün yapısına bağlanmıştır. Böylece galeri boşluğunda ve giriş holünde görsel ve mekânsal bir kesinti yapılmasının önüne geçilebilmiştir. Acil durum ve yangın durumunda bu çekirdekler ile hem loca kullanıcıları hem de personel tahliye edilebilmektedir. Locaları kullanmak isteyen seyirciler yapıya giriş yaptıktan sonra iç sokaktan asansör ve merdivenler ile loca katlarına ulaşabilmektedir. Personel ise zemin katta idare bloklarının altında yer alan idare giriş hollerinden kontrollü bir şekilde ofislerine ulaşabilmektedir. Loca katlarında yer alan restoranlara ulaşım da bu çekirdeklerden yapılabilmektedir. Yapıda yer alan restoranlardan bir tanesi padoğa bakan tarafta idari bloğun terasında konumlandırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü loca katlarında yer alan tribünlerin oturma kademeleri padok cephesinde de devam ettirilmiş, padok ve tribün arası görsel iletişimin önemi vurgulanmıştır.

Padok tarafında yer alan idari blok zemin katta protokol girişi, jokey girişi ve hakem odaları yer almaktadır. Protokol giriş holünde yer alan asansör ve merdivenler ile ikinci katta yer alan protokol locasına erişim sağlanabilmektedir. Aynı şekilde bu blokta zemin katta jokeylerin ve hakemlerin giriş holleri yer almaktadır. Hakemler girişlerini buradan yaptıktan sonra üçüncü katta yer alan hakem kuruluna ulaşıp yarışları takip edebilmektedir. Jokeylerin soyunma odaları, tartı odaları yine bu blokta zemin katta yer almaktadır. Burada hazırlanan jokey seyircilerin arasına karışmadan bodrum kattan bir geçit ile doğrudan padoğun içerisine çıkabilmektedir. Aynı zamanda yarış sonrasında jokeyin hakem odasına çağrılmasını gerektirecek bir durumda aynı şekilde seyirci arasında girmeden doğrudan padoktan ineceği geçit ile hakemlerin yanına ulaşabilecektir.

Taşınan yönetim ve müdürlük yapılarının bulunduğu alan hipodrom girişi ve otoparkın düzenlenmesi sırasında yeniden değerlendirilmiştir. Kavşaktan hipodrom alanına giriş yolu düzenlenmiş yeni bir giriş yapısı önerilmiştir. Seyirci otoparkı mevcut yerinde alanı genişletilerek yeniden düzenlenmiş kapasitesi 200 araca çıkarılmıştır. Personel ve ziyaretçi otoparkı ise kontrollü girişten sonra seyirci otoparkının paralelinde, kaldırılan yönetim yapılarının yerinde konumlandırılmıştır. Kapasitesi 110 araç olarak düzenlenmiştir. Bu alanda yer alan atölye ve işçi tesisleri yeni yapının bodrum katına taşınmış olup, boşalan alan peyzaj düzenlemesiyle park haline getirilmiştir. Bu peyzaj içerisinde TJK özel araç garajları düzenlenmiştir.

 

Yapının idari ve yönetim bloklarının altında kısmi bodrum önerilmiştir. Bodrum kata servis girişi yapının park cephesinden (güney) rampa ile sağlanmaktadır. Bodrum katta, mal yükleme boşaltma alanı, personel soyunma odaları, atölyeler, arşiv, depo, teknik mekânlar, mescit, spor salonu gibi mahaller yer almaktadır.

Mevcutta iki adet bulunan tribün yapıları arsa üzerinde 107.6m x 47.6m ve 102.1m x 44.6m ölçülerinde olup, toplam oturum alanı 8425 m²’dir. Bu büyüklükler referans alınarak kurgulanan yapının zemin katı 200m x 46m ölçülerinde olup 8690m² kapalı inşaat alanına sahiptir. Kuzey güney ekseninde oluşturulan iç sokak 3000m² büyüklüğünde olup, güçlü kamusal işlevleriyle, TJK üyelerine,  çalışanlara, yarış severlere ve sporculara en yoğun koşularda bile konforlu bir deneyim imkanı sunmaktadır.

1. ve 2. Katlarda bulunan ofislerin her katta alanı 2500 m² olup toplamı 5000 m² dir. 2.kattan tribün tarafına geçildiğinde TJK üyelerine ve derneklere ayrılmış, çok fonksiyonlu kullanılabilecek, salon ve localar yer almaktadır. Bu bölüm toplamda 2420 m² inşaat alanına sahiptir.

3. Katta 17 adet bulunan 45 m²lik ikinci kategori localar, oturma bölümü yeme bölümü, wc ve bar alanından oluşmaktadır. Ayrıca tribün tarafında 25m²lik özel balkona sahip locaların bağlı olduğu sirkülasyon hattı, aynı zamanda sosyal aks olarak deneyimlenmektedir. Bu katta loca ve restoranın toplam kapasitesi 1170 kişi olarak öngörülmüştür.  4. katta fotofinish aksında yer alan 320m² At sahipleri salonunu takiben 19 adet 1. Kategori loca bulunmaktadır. Bu localar 55m² büyüklükte olup oturma bölümü yemek alanı, wc ve snack bardan oluşmaktadır. 25m²lik özel tribün alanı bu localara da sağlanmıştır.

Toplam inşaat alanı 25888m² olup briefte verilen büyüklükler sağlanmaktadır. Toplam seyirci kapasitesi normal koşularda koltuklu olarak 10.000 kişidir. Büyük koşularda alt tribüne yerleştirilen çelik basamaklar sayesinde toplam seyirci kapasitesi 14.000 kişiyi bulmaktadır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul 
Proje ve İnşaat Yılı  : 2022
Toplam İnşaat Alanı :
Proje Türü  : Spor
İşveren                                : Türkiye Jokey Kulübü
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
Proje Ekibi  : Berk Özdemir, Tunay Semercioğlu