Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Mimari Proje Yarışması

Konser Salonu Çankaya’nın yeni gelişen bölgesinde, konutların yoğun olduğu bir alanda yer alır. Doğu ve batısından yolgeçen parselin iki komşusu vardır: Okul ve park. Yoğun konut yapılaşmasının olduğu bir alanda, ara bir parselde, arsanın beslendiği iki yol arasında 9.00 m.lik kot farkının olduğu bir durumda, konser salonu ve belediye hizmet birimleri olmak üzere iki ayrı programın çözümü sorunsalın ana başlıklarıdır.

Konser Salonu ve ofisler ayrı yapılar içinde tasarlanmış ve bu iki kütle arasında bir aralık oluşturulmuştur. Bu aralık ve arayüz gerek yaya hareketinin tanımlamada gerekse iki kütlenin iç mekan kurgusunda belirleyici olmuştur. 0.00 kotunda konser salonu ve ofis yapısı zeminle kütlesel olarak en az ilişkiyi kurmaya çalışır: Cam bir kutu içinde tasarlanan ve gerektiğinde açık alanla bütünleşebilen fuaye ve ofis yapısının giriş holü. Amaçlanan bu kotta okul, konser salonu ve parkın zeminde birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve bu platformun bir kültür ve rekreasyon alanı olarak adına yaraşır bir kent sahnesi olarak düzenlenmesidir. Bu alan açık sergilerin, sokak performanslarının yapıldığı, seyir amfilerinin, cafelerin yer aldığı, park peyzajının yer yer sıçrayarak gölgelediği bir etkinlik alanı, insanlar için bir buluşma noktasıdır.

-9.00 kotundaki Turan Güneş Bulvarı’ndan girilen zemin katta, arsa alanının yapı kullanımına tahsis edilen bölümü, fuaye, küçük salon, toplantı odaları, atölyeler, depo ve teknik hacimler için kullanılmıştır. Arsanın parka doğru uzanan bölümünde oluşturulan bir avlu ile atölye ve toplantı odaları keyifli bir etkinlik alanına dönüştürülmüştür.

-9.00 kotunu 0.00 kotundaki kent sahnesine ve yola bağlayan platform iki kütle arasındaki aralık, iki binayı birbirine bağlayan köprüler, merdivenler, rampalar, ve genişletilmiş etkinlik ve dinlenme alanları ile salt bir geçiş alanı değildir. Bu, günün her saati hareketli mekan, aynı zamanda konser salonunun fuayesi ve ofis yapısının kat holleri için canlı ve keyifli bir arayüzdür.

Konser salonu shoebox olarak tasarlanmıştır. Sanatçı odaları, prova salonları ve yönetim birimlerinin yer aldığı hacimler, büyük salonunun sahne arkasında yer alır. Salon çeperlerini saran ön ve yan fuayeler kent sahnesinin ve kentsel aralığın hareketli etkinliklerine yönelmiştir.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Ankara Çankaya
Proje Yılı : 2012
Proje Türü  : Yarışma
Ödül  : 1. mansiyon
İşveren                                : Çankaya Belediyesi
     
Tasarım : Erhan Vural,
Dilek Topuz Derman,
Hakkı Can Özkan
Proje Ekibi : Semih Arslan, Yusuf Uyar
     
Danışmanlar : Erdinç Özkara / Statik
Zühtü Ferah / Mekanik
Mehmet Karadurak / Elektrik
Başak Taş Özdemir / Peyzaj
Mehmet Çalışkan / Akustik