V. K. V. Koç Özel Lisesi Yeni Binası

Koç Okulu’nun yeni lise binası tasarlanırken onun, popüler kültürün bir tüketim nesnesi olmamasına, hep oradaymışçasına inşa edildiği yerle ve Koç kültürüyle, hafızayla hemhal olmuş bir yapı olmasına özen gösterilmiştir. Kütlesel biçimlenişi büyüyebilme stratejilerine yanıt verecek, yeni yapılarla mevcut yapıları birbiriyle ilişkilendirecek ve doğayı iç mekanla bütünleştirecek şekilde kurgulanmıştır. Yapının mekânsal tasarımındaki motivasyon ise hacmi ve hareketi –fleksibıl mekanlar, galeriler, köprüler, amfilerle- organize ederek kullanıcı deneyimine sunulan bir yaşantı alanı oluşturmaktır. 

Mimariyi donuk bir formdan yaşamsal olasılık zenginliğiyle donatılmış bir olanaklar alanına dönüştürdüğünüzde mekanın insanı, insanın mekanı oluşturma, dönüştürme, iyileştirme süreci başlar. Koç Okulu’nun yeni lise binasının konsept tasarımının arkasındaki felsefe de budur. Kendi olurken evrensele eşitlenebilen, kullanıcısının yorumuyla değişen, dönüşen, tazelenen, hem bugünün hem de geleceğin eğitim yaklaşımlarına yanıt verebilecek fleksibilite ve mekan estetiğine sahip, Eco’nun tabiriyle çok katmanlı, tüm zamanları kapsayan bir ‘Açık Yapıt’.

Koç Okulu’nun yeni lise binası mimarisi ve mekânsal kurgusuyla öğrenme sürecini keyifli kılarak keşfetmeyi teşvik eden, aidiyet hissini ve sosyal etkileşimi güçlendiren bir yapıdır. Kullanıcılarına şeffaf, aydınlık, özgürleştirici ve ilham verici bir mekan deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Kampüsün zengin peyzajı ile iç mekan arasında görsel ve fiziksel ilişki kurulmuştur. Katlar ve binalar arası sirkülasyonu sağlayan galeriler, merdivenler ve köprüler aynı zamanda okul içinde süregiden yaşantının sahneleridir. Tasarlanan fleksibıl mekanlar farklı katlarda, açık ve kapalı alanlarda çalışma, dinlenme ve çeşitli etkinliklere olanak sağlar.
Yeni lise binası kullanıcılarını adına ‘yaşam sokağı’ dediğimiz bir alleyle karşılar. Bu sokak yalnızca sirkülasyonu organize eden bir omurga değil aynı zamanda kampüs yaşantısının deneyimlendiği bir ortak yaşam alanıdır. Her mevsim doğanın tüm renkleriyle donattığı bir peyzajın içinde yer alan lise binasının allesi bu peyzajla sadece görsel bir buluşma sağlamaz aynı zamanda yeşil, alle içinde de devam eder. Alleden AB Bloğa girildiğinde alt zeminden gökyüzüne uzanan üç boyutlu bir hacimle karşılaşılır. Amfi, merdivenler, galeriler ve köprülerle tüm katların birbiriyle, kampüsle ve dış mekanla - peyzaj ve avlularla- görsel ve fiziksel ilişki kurduğu eğitim bloğu zengin bir iç mekana sahiptir. Eğitimin yalnızca sınıflarda değil, açık – kapalı tüm mekanlarda devam ettiği bu yapıda gereken teknolojik altyapıya sahip stüdyolar yer almaktadır. Stüdyolarla öğretmen ve idarecilerin çalışma ofisleri arasındaki ilişki gereken fiziksel yakınlık ve seperasyon ihtiyacı gözetilerek kurgulanmıştır.

Zemin kattaki amfi, kullanıcıları alt zemindeki işlev alanlarıyla, kafeterya ve avlularla buluşturur. Kafeterya, sergi, proje ve serbest çalışma alanları, öğrenci dolapları öğrencilerin gün boyu kullandıkları mekanlar olarak özenle tasarlanmıştır. Kampüs blokları arasında yer alan avlular teneffüslerde öğrencilerin vakit geçirecekleri tanımlı açık alanlar olmalarının yanı sıra dış mekandaki eğitim faaliyetleri için de kullanılabilecektir. Koç Lisesi mimarisi ve teknolojisiyle bir eğitim mekanı olmanın yanı sıra aynı zamanda verdiği eğitimin nesnesi olarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi için örnek oluşturmayı amaçlamaktadır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Tuzla
Proje ve İnşaat Yılı  : 2020 - 2022
Toplam İnşaat Alanı : 13.800 m²
Proje Türü  : Eğitim
İşveren                                : Koç Lisesi İktisadi İşletmesi
     
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
     
Proje Ekibi : Dilek Derman, Serkan Kocabay, Saro Dionyan, Başak Şahin,
H. Alaybey Üstünbaş, Berk Özdemir, İsmail hakkı Tunçay,
Nazlı Maral Günenç, Ahmet Boz, H. Berkan Coşkun, 
Ufuk Şencanlı, Tuğman Büberci, Dilan Gündüz, Hasan Öğüt