V.K.V. Koç Özel Lisesi Havuz

V.K.V. Koç Özel İlköğretim okulu ve lisesi Kurtköy kampüsü içinde yeralan havuz, master plan içinde spor zonu olarak belirlenmiş alanda lise ve ilköğretim binalarının arasında konumlandırılmıştır. Böylelikle yapı iki binanın kullanıcıları için önemli bir buluşma ve toplanma noktası olmuştur.

Yıl
Lokasyon
İstanbul

Havuzun yerleşke içindeki konumlanışında en büyük özelliği, çevresi ve peyzajla kurduğu güçlü ilişki, sade ve rasyonel mimari dilinin yanı sıra, zengin ve keyifli mekan kurgusudur. Toplayıcı, bir araya getirici büyük saçağın altında transparan bir dünya sunulur öğrencilere. Yarı olimpik havuzIa birlikte bir eğitim havuzunun da yeraldığı kapalı havuz mekanı açık havuzlara ve koru peyzajına bakar. Kafeterya ve üst kattaki fitness salonu ile havuz arasında görsel ilişki vardır. Yapı konstrüksüyonu, brüt beton kolonlar ve çelik çatıdan oluşur. Saydam cephe yapıyı kütlesel olarak hafifletirken, iç ve dış ortamı birbiriyle ilişkili kılar. Yapının üst girişindeki merdivenler aynı zamanda açık spor alanlarının seyir amfisidir. Soyunma odaları, antrenman salonları havuzIa aynı kotta olup, kendi özel koridorlarından gerekli hijyen şartları gözetilerek havuzIa ilişkilendirilmiştir.