Yenikapı Kültür Parkı

İBB'nin Yenikapı'da hayata geçireceği rekreasyon alanı mevcut durumda kuzeyde Küçük Langa Caddesi ve düzensiz yapı grupları, sundurmalar ile çevrilidir. Bu durum, proje alanı ve kent arasındaki bağlantıyı koparmaktadır.

Proje kapsamında Küçük Langa Caddesi üzerinde konumlanan bu yapı gruplarının  kent çeperini tanımlayarak sınır oluşturma özelliği korunmuş, cadde ve surlar arasında kalan eski Langa Bostanlığı, üzerindeki niteliksiz yapılardan arındırılarak alan bir Kent Parkı’na dönüştürülmüştür.

Ayıklanan yapıların yerlerine önerilen yapılar, proje alanının kuzey-güney aksındaki bağlantıyı güçlendirecek şekilde yerleştirilmiştir.  Zemin katları kamusal ve ticari olarak programlandırılıp kent ile park arasındaki sınırların kaldırılması hedeflenmiştir. Langa bostanları üzerinde herhangi bir yapılaşma yapılmamıştır.

Kazı alanları ve uygulama – araştırma laboratuvarları arkeopark gezisi deneyiminin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla proje kapsamında yayalaştırılan Kuleboyu sokak ve Atmaca sokak üzerindeki iki laboratuvar gezi rotaları ile ilişkilendirilmiş,  laboratuvarların çalışma koşullarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Ziyaretçilerin alanda yürütülen kazılar ve batık konservasyonu teknikleri, süreçleri hakkında bilgi edinebilecekleri, yapılan çalışmaları görebilecekleri bu alanlar arkeoparkın tasarım bütünselliği içinde hafif strüktürler, ahşap ve cam malzemelerle yenilenmiştir. Antik limanın batı ucundaki 100 Ada Bizans ve Osmanlı dönemine ait arkeolojik kalıntıların çıkarıldığı arkeoparkın önemli kazı alanlarındandır ve proje kapsamında önerilen gezi rotasıyla ilişkilendirilmiştir. Arkeopark, proje alanının doğu batı aksı üzerinde oluşturulan Arkeoloji müzesi ile desteklenmişir.

Sosyal ve rekreatif ihtiyaçlara cevap vererek her yaştan insanın günün her saati keyifli vakit geçireceği bu park kent ve arkeopark arasında bir yeşil eşiktir. Kent strüktürünü tanımlayan yollar yaya hareketini organize eden zemin izleri olarak park içinde devam eder. Yol izlerinin tanımladığı alanlar eğime bağlı olarak farklı tekstürler oluştururlar. Zemindeki parçalanma toprak altından gün yüzüne çıkmaya hazırlanan kültürel katmanlara vurgu yaparken bu alanlar parkın tematik bahçelerine dönüşür. Bunlar içinde en öne çıkanı Osmanlı’dan 1955 ‘e kadar kentin tarımsal ürün ihtiyacın karşılayan tarihi Langa Bostanları’nın anısını yaşatmayı amaçlayan tarım bahçeleridir. Bu bahçeler tarımsal üretimin öneminin kamusal düzeyde kavranması ve kent içi tarımın örneğini oluşturması yönünden de ayrıca önemsenmektedir.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   İstanbul Yenikapı
Proje ve İnşaat Yılı  : 2022
Toplam İnşaat Alanı : 33.988 m²
Proje Türü  : Kamu
İşveren                                : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MİMARİ                              : DBArchitects
Tasarım                                : Bünyamin Derman
Proje Ekibi  : İsmail Hakkı Tunçay,Tunay Semercioğlu,
B.Ezel Yıldırım, H. Berkan Coşkun, F. Gökçen Kara