Zonguldak Liman Bölgesi Kentsel Tasarımı ve Lavuar Müzesi

Tarihi M.Ö. 1200’lere dayanan Zonguldak Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir sanayi ve liman şehridir. 1829’da bölgede varlığı tespit edilen taşkömürü şehrin kentleşme sürecini ve yaşantısını belirleyen faktör olmuştur. Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak büyüyen pek çok kentte kent merkezi içinde kalan sanayi yapıları kent dışına taşınırken eski yapılar dönüştürülmektedir. 

Zonguldak Limanı arka planında yer alan Lavuar Alanı kentin hafızasını muhafaza eden bir endüstriyel değerdir. Bu alan müzesi, kütüphanesi ve açık hava etkinlik alanlarıyla Zonguldak Lavuar Parkı olarak yeniden düzenlenmektedir.  
Proje çerçevesinde Bülent Ecevit Bulvarı’yla Cumhuriyet Caddesi’nin kesişim noktası kent meydanı olarak düzenlenmiş ve meydan bir promenadla Lavuar Alanı ile ilişkilendirilmiştir.

Zonguldak Lavuar Parkı 45.580 m²’lik alanda, mevcut ağaçları korunup yeni dikilen 500 ağacı ve 1.976 m2’lik açık gösteri alanı, çocuk oyun alanları, açık sergi alanları ve endüstriyel gözlem noktaları ile Zonguldak’ın önemli bir kentsel mekanı olmayı hedeflemektedir.

Zonguldak Millet Kütüphanesi 8.546 m² inşaat alanına sahiptir. 75.000 kitap kapasiteli kütüphanenin zemin katında kafeterya, periyodik okuma salonu ve 120 kişilik çok amaçlı salon bulunmaktadır. Kütüphanenin üst katında okuma salonu, seminer odaları yer almaktadır.

Kütüphane yapısının bodrum katlarında tasarlanan kapalı otopark ve açık otopark alanlarıyla 100 araçlık bir otopark imkanı mevcuttur.

Park içinde yer alan Zonguldak Lavuar Müzesi 11.526m² inşaat alanına sahiptir. Yıkılan eski yapının izleri üzerine inşa edilen müze yapısının giriş katında fuaye, kafeterya ve müze dükkanı yer almaktadır. Üst katlar geçici sergi mekanları olarak düzenlenmiştir. Yapının üst katında yer alan restoran kente, Karadeniz’e ve silolarıyla Lavuar Parkı’na açılan bir panoramaya sahiptir. Kömürün yolculuğunu, madencilerin yaşantısını hem sergi hem mekan düzenlemesiyle ziyaretçilerine deneyimletmeyi amaçlayan müze yapısının zemin altı kotunda 205 m2’lik bir performans salonu ve 236 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır.

Yeraltındaki 4.000 m²’lik eski endüstriyel yapı korunarak kalıcı sergi alanı olarak düzenlenmiş ve yeni binayla negatif kotta ilişkilendirilmiştir. Müzenin meydanında zeminde yapılan düzenlemeyle yeraltındaki müzeyle görsel ilişki sağlanmış ve günışığının müzenin derinliklerine ulaşması sağlanmıştır. Silolar yapılan peyzaj düzenlemesi ve aydınlatma tasarımıyla öne çıkarılmışlardır. Amfi ve etkinlik çayırı müzenin açık alan etkinlikleri için kullanılacaktır.

PROJE KÜNYESİ
 

Proje Yeri :   Zonguldak
Proje Yılı : 2020- 2022
Proje Türü  : Kentsel Tasarım ve Kültür Tesisleri
İşveren                                : Zonguldak Büyükşehir Belediyesi
     
Tasarım : Bünyamin Derman
Proje Ekibi                            : Dilek Topuz Derman, Alperen Kibar, Berk Özdemir, 
N. Maral Günenç, H. Alaybey Üstünbaş,
Altan Yılmaz, Ahmet Boz, Başak Şahin, 
İsmail Hakkı Tunçay, Murat Altıntaş,
Semih Arslan, Can Derman, Dilan Gündüz,
Hasan Öğüt, İdil Basut, Tunay Semercioğlu