Tuzla Su Ürünleri Hali

Proje İstanbul için düşünülen su ürünleri halinin ikinci kısmı olarak Tuzla da yer almaktadır. Konum olarak Tuzla ilçe sınırları içerisinde Tuzla tershaneleri ile D 100 Karayolu kesişimine 6 km mesafededir.

Yıl
Lokasyon
İstanbul
İnşaat Alanı
-

120.000 m2 lik arazi içerisinde 12.565m2lik alana sahip olan projenin;  konumlandırılmasında araç sirkülasyonu  ve arazinin eğimi önemli ölçüde etkili olmuştur. Yapı eğimin düzProje;bulunduğu konumun iç ihtiyaçlarına ve taleplerine en yüksek düzeyde cevap verebilme, doğa içerisinde yüksek düzeyde ekolojik bir bütünlük oluşturma amacı taşımaktadır.

Yapı programının önemli bir kısmını yönetim bölümü ve müzayede alanı/ depolar oluşturmaktadır.  Programın 2 temel öğesini oluşturan yönetim bölümü ve müzayede alanlarını birbirinden ayıran geniş bir galeri boşluğu tasarlanmış ve bu alanın aydınlık bir mekan oluşturulması kurgulanmıştır. Binanın temel tasarım süreci rasyonel bir formdan çıkılsa da üst saçak olarak tasarlanan eleman, oval bir formdan oluşmaktadır. Saçak içerisinde belli yüksekliklerde doğal aydınlatma yaratacak tamamen geçirgen elemanlar kullanılmıştır. Fonksiyon olarak masif mekan ihtiyacının fazla olması, cephelerde sağır duvarların oluşmasına neden olmaktadır, bunun giderilmesi ve binanın daha estetik algılanabilmesi amacıyla mesh cephe tasarımı öngörülmüştür.

Dünya yaşamının sürekliliği bugün en önemli konudur.%75i sularla kaplı olan yeryüzünün kaynaklarının doğru kullanımı için insanların bilinçlendirilmesi çok önemlidir.Bu nedenle yapının balık işleme ve satış fonksiyonlarının dışında oluşturulan eğitim ve toplantı alanlarında,ülkemizin deniz coğrafyası balıklar üzerinden anlatılması amaçlanmaktadır.